Är gentekniken farlig?

ett original
feta risker


farlig datamaskin


kopian förfalskningen mutanten replikan originalet substitutet

endera


så kan det gå

risk!


börja om från början